اخبار اقتصادی » معدن در سال 97 چند میلیارد دلار صادرات داشت