اخبار ورزشی » فوری؛ کوین دی بروین به دلیل مصدومیت دربی منچستر را از دست داد